ani na lekarstwo


ani na lekarstwo
ani na lekarstwo {{/stl_13}}{{stl_7}}'ani trochę, wcale, zupełnie, w ogóle (nie ma czegoś) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wody nie ma ani na lekarstwo. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • lekarstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. lekarstwowie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} substancja w postaci tabletek, czopków, syropu, maści, zastrzyków i in., stosowana w lecznictwie w celu zapobiegania określonym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • lekarstwo — 1. Ani na lekarstwo (czegoś nie ma) «nie ma czegoś ani trochę, wcale, zupełnie»: Gdybym złapał od razu taksówkę i odwiózł Krystynę do domu, może bym jeszcze podskoczył do Kazika. Ale taksówki nie było ani na lekarstwo (...). L. Tyrmand, Dziennik …   Słownik frazeologiczny

  • lekarstwo — n III, Ms. lekarstwowie; lm D. lekarstwoarstw «substancja chemiczna (lub zespół substancji) mająca pochodzenie roślinne, zwierzęce lub otrzymywana syntetycznie, stosowana w lecznictwie w celu zapobiegania chorobom, ich zwalczania, łagodzenia… …   Słownik języka polskiego

  • ani — 1. «spójnik łączący równorzędne części zdania (zwykle człony szeregu) w zdaniu zaprzeczonym» Nie myślał o domu ani o bliskich. Nie mógł ruszyć ani ręką, ani nogą. Zwyczajny dom, ani brzydki, ani ładny. 2. «spójnik łączący zdania przeczące… …   Słownik języka polskiego

  • nie ma — 1. pot. Nie ma co «wyrażenie wypowiadane zwykle z ironią, oznaczające, że to, o czym się mówi, jest prawdą»: Tę rundę pan wygrał – rzekł. – Nie ma co, daliśmy się nabrać. Andrzej Zbych, Stawka. 2. Nie ma obawy, pot. nie ma strachu «powiedzenie… …   Słownik frazeologiczny